geriamojo rago apkalas iš Diržių kapinyno

Dirži kapinýnas, kapinynas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, Diržių kaime, Švedkapiu vadinamoje kalvoje, Beržtalio kairiajame krante. Kapinynas apardytas kasant žvyrą, iškasinėta duobių, dalis užstatyta. 1957 tyrė Istorijos institutas (Lietuvos istorijos institutas; tyrimų vadovė O. Kuncienė), 1996–1999 ir 2001 – Pilių tyrimų centras Lietuvos pilys (tyrimų vadovė Ė. Striškienė). Ištirtas apie 944 m2 plotas, rasti 92 kapai (1 kapas datuojamas 3–4 amžiumi, kiti – datuojami 5–12 amžiumi) ir 856 radiniai (iš jų 319 atsitiktiniai). Mirusieji laidoti nedeginti su įkapėmis ir be jų. Kapuose rasta įvijinių žiedų, apyrankių, antkaklių, segių, smeigtukų, gintaro karoliukų, diržų apkalų, peilių, ylų, kirvių, ietigalių, kovos peilių, kalavijas, geriamojo rago apkalas, žalvariniais spurgeliais puoštas apavas (naginės). Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Aušros muziejuje Šiauliuose (Aušros muziejus).

2815