Dzūkijos nacionalinis parkas (Nemuno ir Merkio santaka)

Musteikos kaimas

Merkinės piliakalnis

Dzūkjos nacionãlinis párkas, valstybės saugoma teritorija Varėnos rajono, Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybių teritorijoje. Plotas 58 519 hektarų (didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje). Saugoma gamtos ir kultūros paminklai, siekiama palaikyti Nemuno ir Merkio santakos upyno ekologinę pusiausvyrą, puoselėti Dzūkijos kultūrines tradicijas, plėtoti turizmą.

Kultūros paveldas

54 valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektai. Parko teritorijoje yra etnokultūrinių kaimų (Zervynos, Musteika, Žiogeliai). Puoselėjami tradiciniai amatai, išliko drevinės bitininkystės, gamtos ir archeologijos paminklų; 2 etnokultūriniai (Musteikos, Žiogelių), Merkinės urbanistinis, Subartonių memorialinis draustiniai. Liškiavos piliakalnis, Merkinės piliakalnis, Liškiavos alkakalnis. Merkinės bažnyčia, Liškiavos vienuolyno ansamblis.

drevėta pušis (prie Grūdos)

Nemunas ties Liškiava

drevėta pušis prie Marcinkonių

Bakanauskų pelkė

Gamtos objektai

Apie du trečdalius Dzūkijos nacionalinio parko teritorijos yra Pietryčių Lietuvos smėlingoje lygumoje, kurią vagoja stačiašlaičiai ryškiomis terasomis upių slėniai. Didžiausi Marcinkonių, Lynežerio, Grybaulios ir Šunupio žemyninių kopų masyvai (jie susidarė po paskutinio ledynmečio). Liškiavos, Straujos, Uciekos ir Pakrykštės eroziniai geomorfologiniai kompleksai. Pelkės (Bakanauskų, Dėlyno, Didžbalės, Imškų). Aukščiausia parko vieta – Dalgiakalnis (168,2 m virš jūros lygio).

Vakariniu Dzūkijos nacionalinio parko pakraščiu teka Nemunas (92,4 km), šiauriniu – Merkys (37 km). Raiškūs Ūlos, Skroblaus, Grūdos ir kitų upių slėniai; parke 36 upės ir upeliai. Yra 48 ežerai. Didžiausias – Lizdų ežeras (27 ha). Dzūkijos kopų masyve yra termokarstinių ežerų.

Parko teritorijoje yra 3 rezervatai (Musteikos, Povilnio, Skroblaus), 8 kraštovaizdžio (Glyno, Kapiniškių, Liškiavos, Lizdų, Merkio, Nemuno, Ūlos), 9 geomorfologiniai (Alkūnės kampo, Drevių kampo, Gudelių, Marcinkonių, Merkinės, Pakrykštės, Straujos, Šunupio, Uciekos), 2 hidrografiniai (Grūdos, Netiesų), 4 telmologiniai (Bakanauskų, Dėlyno, Didžiabalės, Imškų), Subartonių miško botaninis draustiniai.

Gamtos paveldo objektai: hidrogeologiniai – Skroblaus versmės, versmė Ūlos akis (gamtos paminklai), geomorfologiniai – Galvinio gūbrys, Kiškeliuškės griova, Krušonių skardis, Mančiagirės skardžiai, Mardasavo skardis, Rudnios cirkas, Rudnios pietinis ir šiaurinis kalvaragiai, Sarkajiedų dauba, Trakiškių kalvagūbris, Uciekos skardis (visi gamtos paminklai), hidrografiniai – Bedugnio ežeras, Bajorės rėva, Netiesų miško ežerėliai, Siuvėjo rėva (gamtos paminklai), Panemunės rėva, botaniniai – Lietuvio liepa (gamtos paminklas), Aukštagirio augavietė, drevėtos pušys (prie Marcinkonių, Trasninko, Zervynų kaimų), Liškiavos liepa, Netiesų ąžuolai, Zervynų ąžuolas.

Gorskio pūtelis

Augalija

90,7 % užima miškai (Dainavos giria). Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje auga 754 rūšys aukštesniųjų augalų, 210 rūšių samanų, 230 rūšių dumblių. Auga Gorskio pūtelis ir lietuvinė naktižiedė (Polesės smėlingiems senslėniams būdingi augalai), Delavinio kelerija, penkialapis dobilas, smėlinis eraičinas, didžiažiedė juodgalvė, amalas.

Gyvūnija

Gyvena 2107 gyvūnų rūšys (iš jų 254 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą); 54 rūšys žinduolių (vilkai, rudosios lapės, usūriniai šunys, miškinės kiaunės ir barsukai, šermuonėliai, žebenkštys, šeškai, briedžiai, ūdros, kanadinės audinės, bebrai, paprastieji kirstukai ir kita), apie 200 rūšių paukščių (žiemoti atskrenda vandeniniai strazdai, svirbeliai, šiaurės kikiliai, tūbuotieji suopiai), 7 rūšys roplių, 9 rūšys varliagyvių, 38 rūšys žuvų, 760 rūšių drugių (pietiniai, stepiniai, pušyniniai ir žalsvieji melsviai, raudonžiedžiai, pietiniai ir esparcetiniai marguoliai, juodosios hesperijos, smiltyninės šaškytės, raudonsparnės meškutės ir kita), yra saugomų vabalų (Šneiderio kirmvabaliai, pušiniai plokščiavabaliai, ūsuočiai dailidės, didieji skydvabaliai).

Europinės svarbos teritorijos

Dzūkijos nacionaliniame parke išskirtos 3 Natura 2000 teritorijos – Dainavos giria (paukščių apsaugai, buveinėms ir rūšims išsaugoti), Merkio upė ir Ūlos upė žemiau Rudnios (saugomos upių sraunumų su kurklių bendrijomis buveinės).

Nuo 2011 Dzūkijos nacionalinis parkas kartu su Čepkelių rezervatu yra europinio vertingiausių laukinės gamtos teritorijų tinklo (PAN parkai) dalimi (vienintelis Lietuvoje).

Kiti lankytini objektai

Kraštotyros ir genocido muziejus (Merkinėje), Lietuvos Totorių buities muziejus, Vinco Krėvės memorialinis muziejus–namas (abu Subartonyse), Etnografinė sodyba–muziejus (Marcinkonyse). Margionių klojimo teatras. Čepkelių rezervato, Drevinės bitininkystės (Musteikoje) ekspozicijos. Pažintiniai takai (Drevinės bitininkystės, Dziackagirio, Girinio, Ilgabalės, Skroblaus), Čepkelių mokomasis takas. 10 dviračių maršrutų. Vandens turizmas (Ūla, Merkiu, Nemunu). Merkynės apžvalgos bokštas (aukštis 26 metrai).

Didžiausios parko gyvenvietės – Merkinė ir Marcinkonys.

Dzūkijos nacionalinis parkas įsteigtas 1991. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija įsikūrusi Merkinėje, lankytojų centrai – Marcinkonyse ir Merkinėje.

1323

2271