Paurazenė Elžbieta, Veloniškýtė 1902 10 08New Haven 1979 04 09Detroit, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėja. Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos veikėja: seimo rengimo komisijos pirmininkė (1927), centro valdybos iždo globėja (1931–35 ir 1947–51), sąjungos pirmininkė (1937–45). Lietuvos dukterų pašalpinės draugijos pirmininkė (1939). Dalyvavo BALF veikloje: 1943–45 ir 1958 centro direktorė, nuo 1948 BALF atstovė Mičigano imigracijos komisijoje. 1950 organizavo Amerikos lietuvių balso radijo klubą Detroite. 1952 Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos kongreso rengimo komisijos pirmininkė.

2271