Ašóklis Fortūnatas (slap. Pelėda, Silkoša, Jonas Vilkas) 1908Raudonys (Ylakių vlsč.) 1946 09Telšiai, Žemaitijos antisovietinių partizanų vadas. Baigė Klaipėdos prekybos institutą. 1942–44 Ylakių vlsč. viršaitis. Dalyvavo Lietuvos pasipriešinime nacių okupacijai, priklausė Lietuvos laisvės armijai. 1944 pabaigoje pradėjo telkti Žemaitijos partizanus kovai prieš sovietinę okupaciją. 1945 10–1946 Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono štabo viršininkas. Nuo 1946 04 14 partizaninės Žemaičių apygardos vadas. Atkūrė sunaikintą apygardos štabą, sudarė Kretingos, Mažeikių, Telšių ir Tauragės apskrityse veikusias Kardo rinktinę, Alkos rinktinę ir Šatrijos rinktinę, suorganizavo partizaninių junginių ryšius, rengė mobilizacijos planus. 1946 09 24 suimtas, nukankintas Telšių kalėjime.

Pelėda; Silkoša; Jonas Vilkas

1392

378