Oppenheimer Franz (Francas Òpenheimeris) 1864 03 30Berlynas 1943 09 30Los Andželas, vokiečių sociologas, ekonomistas. Daktaras (1909). P. Ehrlicho mokinys (Berlyno universitete). Socialinės mokyklos atstovas. 1880–85 studijavo mediciną Freiburgo ir Berlyno, 1905–09 – sociologiją Kylio universitete. 1886–95 dirbo gydytoju Berlyne. 1909–19 dėstė sociologiją Berlyne, 1919–29 – sociologiją ir politinę ekonomiją Frankfurto universitete, 1934–35 – Palestinoje; profesorius (1917). 1909 su kitais įkūrė Vokietijos sociologijos draugiją, 1914 – Vokiečių komitetą Rusijos žydų išlaisvinimui (abu Berlyne). Žurnalo Welt am Morgen vyriausiasis redaktorius. 1933 bėgdamas nuo nacių atvyko į Palestiną, 1938 – į Tokiją, Šanchajų, vėliau emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. 1941 su kitais ėmė leisti žurnalą The American Journal of Economics and Sociology. Tyrė sociopolitinės ir socialinės ekonomikos problemas. Socialinio liberalizmo ir socialinio rinkos ūkio šalininkas. Prieštaravo J. Locke’o visuomeninės sutarties koncepcijai, iškėlė valstybės užkariavimo teoriją, pagal kurią stipresnioji visuomenės grupė valdo silpnesniąją. Teigė, kad nelygybei įveikti reikia panaikinti gamybos priemonių valstybinę monopoliją, kiekvienam žmogui suteikti galimybę tapti žemės ir darbo priemonių savininku, o žemės ūkio kooperatyvai pamažu išstumsią kapitalistines įmones. Paskelbė apie 400 mokslinių straipsnių. Svarbiausi veikalai: Gyvenvietės kooperatyvas (Die Siedlungsgenossenschaft 1896), Sociologijos sistema (System der Soziologie), Valstybė (Der Staat, abu 1929), Šuolis per šimtmetį (Sprung über ein Jahrhundert 1932), Rinktiniai raštai (Gesammelte Schriften 3 tomai, išleisti 1995–98).