Friedrich Paschen

Paschen Friedrich (Frydrichas Pãšenas) 1865 01 22Schwerin 1947 02 25Potsdam, vokiečių fizikas. 1888 baigęs Strasbūro universitetą dirbo J. W. Hittorfo asistentu Münsterio akademijoje, dėstė Hannoverio technikos universitete. Nuo 1901 dirbo Tübingeno universitete; profesorius (1901). 1924–33 Berlyno fizikos ir technikos instituto prezidentas, nuo 1925 dar Berlyno universiteto garbės profesorius. Mokslinių tyrimų sritys: elektros išlydžio reiškiniai, termodinamika, kvantinė mechanika. Atrado elektros išlydžio dujose dėsnį (Pascheno dėsnis), eksperimentiškai patvirtino juodojo kūno spinduliavimo dėsnį. 1908 aptiko vandenilio spinduliuotės spektro linijas – Pascheno seriją, vandenilio atomų infraraudonąją spinduliuotę, susidarančią vykstant spinduliuojamiesiems šuoliams iš aukštesniųjų (n > 3) į trečiąjį (n = 3) elektroninį lygmenį. 1912 kartu su E. E. A. Backu aptiko stipriame magnetiniame lauke vykstantį Pascheno ir Backo reiškinį.