Friedrich Paulus

Paulus Friedrich (Frydrichas Paũlius) 1890 09 23Breitenau (Hesenas) 1957 02 01Dresden, Vokietijos karo veikėjas. Generolas feldmaršalas (1943). Kilęs iš neturtingo valdininko šeimos. I pasaulinio karo dalyvis (kariavo Prancūzijoje, Makedonijoje ir Serbijoje). Vėliau liko kariuomenėje, daugiausiai tarnavo štabo karininku. II pasaulinio karo pradžioje buvo 10 armijos štabo viršininkas, kariavo Lenkijoje, Belgijoje, Olandijoje. 1940 08 tapo Generalinio štabo viršininko pavaduotoju, rengė įsiveržimą į SSRS (Barbarosos planą). Nuo 1942 01 6‑os armijos vadas, puolė Stalingradą. Per 1942 11 19 prasidėjusį SSRS kariuomenės kontrpuolimą F. Pauliaus armija ir gretimai buvę Vokietijos sąjungininkų junginiai (apie 300 000 karių) buvo apsupti, po atkaklaus priešinimosi 1943 02 02 pasidavė. Po 1944 07 pasikėsinimo į A. Hitlerį sutiko dalyvauti SSRS įkurto propagandinio Laisvosios Vokietijos nacionalinio komiteto veikloje, ragino Vokietijos karius pasiduoti. 1946 liudijo Niurnbergo tarptautiniame tribunole. 1953 paleistas iš nelaisvės. Grįžo į Vokietijos Demokratinę Respubliką, Dresdene tarnavo policijos inspektoriumi, prisidėjo prie Vokietijos Demokratinės Respublikos kariuomenės kūrimo.