Dimitrov Georgi (Georgis Dimtrovas), pravardė Gemeto 1903 04 15Eni Čiflik (dabartinis Edirnės ilas, Turkija) 1972 11 28Vašingtonas, Bulgarijos politikas. Gydytojas. Nuo 1922 Bulgarijos žemdirbių liaudies sąjungos narys. Per II pasaulinį karą 1941–44 vadovavo Kaire veikiančiam Bulgarijos nacionaliniam komitetui. 1944 09 grįžo į Bulgariją. 1944 10–1945 01 Bulgarijos žemdirbių liaudies sąjungos pirmininkas. Antikomunistas, bendradarbiavimo su Vakarų valstybėmis šalininkas. Priešinosi prosovietinio Tėvynės fronto politikai. 1945 05 pašalintas iš Bulgarijos žemdirbių liaudies sąjungos. Dėl suėmimo grėsmės 1945 06 emigravo. Nuo 1947 Žemdirbių komiteto ir Bulgarijos nacionalinio komiteto Vašingtone vienas vadovų.