zu Pappenheim Gottfried Heinrich (Gotfrydas Heinrichas cu Pãpenheimas) 1594 05 29Treuchtlingen (Bavarija) 1632 11 17Leipcigas, vokiečių karo veikėjas. Grafas (1628). Feldmaršalas. Per Trisdešimties metų karą (1618–48) kovojo už katalikiškų Vokietijos valstybių sąjungą – Katalikų lygą. Karo pradžioje pasižymėjo mūšiuose Čekijoje, Vakarų Vokietijoje prie Reino. 1622 tapo kirasyrų pulkininku, išsiskyrė sumanumu ir drąsa. 1623–26 Ispanijos kariuomenės gretose kovojo Lombardijoje ir Graubündene (Šveicarija). Katalikų lygos vadovo Bavarijos kurfiursto Maksimiliano I prašymu 1626 malšino Aukštutinės Austrijos valstiečių sukilimą. Vėliau su Katalikų lygos vienu iš vyriausiųjų vadų Tilly grafu Johanu Tserklaesu sėkmingai kariavo su Danija, su kitu vyriausiuoju vadu A. von Wallensteinu – su Švedija. Mirtinai sužeistas per Lützeno mūšį su Švedijos kariuomene.