Grigorijus Kanovičius

Kanòvičius Grigorijus 1929 06 18Jonava, Lietuvos ir Izraelio rašytojas. Rašo rusų ir lietuvių kalbomis.

Išsilavinimas ir veikla

1953 Vilniaus universitete baigė rusų kalbą ir literatūrą. 1953–56 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1962–72 Lietuvos kino studijoje. 1989–93 Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas. 1993 išvyko į Izraelį. 1995–99 Jungtinėse Amerikos Valstijose rusų kalba leidžiamo laikraščio Novoje russkoje slovo korespondentas Izraelyje.

Pjesės

Pjesėse Ričardas plius Monika (pastatyta 1967, išleista 1969), Niekas nepasibels (pastatyta 1968), Ugnis užantyje (pastatyta 1972, išleista 1973), Niekada nesakyk sudie (pastatyta 1976), Akvariumas (rusų kalba 1974, lietuvių kalba 1975), Katė už durų (su S. Šalteniu, pastatyta 1980) daugiausia svarstomi dorovinės atsakomybės klausimai; būdinga humoristinės scenos, sumani intriga.

Romanai

Svarbiausi kūriniai – romanai, dažniausiai pirmąkart paskelbti išversti į lietuvių kalbą. Trilogijoje Žvakės vėjyje (Paukščiai virš kapinių 1977, Palaimink ir lapus, ir ugnį 1980, Lopšinė seniui besmegeniui 1982), romanuose Kvailių ašaros ir maldos (1985), Ir nėra vergams rojaus (1989), Nenusigręžki nuo mirties (1992), Ožiukas už porą skatikų, Nusišypsok mums, Viešpatie (abu 1996; šių romanų motyvais 1994 pastatytas spektaklis), Žydų parkas (1998), apysakose ir apsakymuose (rinkiniai Nukirstų medžių šlamėjimas 2000, Veidai sutemose 2002, Našlių kelionės 2004, Debesis, vardu Lietuva 2009) vaizduojama Lietuvos žydų inteligentų ir amatininkų gyvenimas 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje, šeimų likimas iki II pasaulinio karo ir per jį, tragiški holokausto vaizdai, piešiama sunki pasitraukusiųjų iš Lietuvos dalia Kazachijoje. Dar išleido romanus Šėtono apžavai (2008), Miestelio romansas (2013, L. Dovydėno premija 2014). Parašė kino scenarijų (Ave, vita, su V. Žalakevičiumi, 1969, režisierius A. Grikevičius, Ties riba, su S. Šalteniu, 1972, režisierius R. Vabalas, Ilga kelionė prie jūros 1975, režisierius A. Araminas),

Kiti kūriniai

Parašė eilėraščių rinkinį Labas rytas (Dobroe utro 1955). Lietuviškai paskelbė šaržų, epigramų ir parodijų rinkinius Linksma akim (su dailininku S. Krasausku, 1964), Nuogi Olimpe (1981), išleido knygų vaikams.

Į rusų kalbą išvertė B. Sruogos, J. Grušo, J. Paukštelio, M. Sluckio, T. Tilvyčio ir kitų kūrinių. Jo knygų išleista lenkų, vengrų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Pjesių pastatyta Armėnijos, Estijos, Latvijos, Rusijos ir kituose teatruose.

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1986). Gedimino ordino Komandoro kryžius (1995). Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2010). Lietuvos nacionalinė premija (2014). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2014).

Filmai apie G. Kanovičių

Pastatytas dokumentinis filmas ...ašaros ir maldos (1995, režisierius R. Šilinis).

R: Rinktiniai raštai t. 5 Vilnius 2014. L: R. Oginskaitė Gib a kuk. Žvilgtelėk: Pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose Vilnius 2017.

778