Gustaf Mauritz Armfelt (aliejus, 1811, dailininkas Johanas Erikas Lindhas, Helsinkio universiteto portretų galerija)

Armfelt Gustaf Mauritz (Gustavas Mauricas Ármfeltas) 1757 03 31Juva (netoli Turku, Suomija) 1814 08 19Carskoje Selo (dabartinis Puškin), Švedijos valstybės ir karo veikėjas, diplomatas. 1783 dalyvavo Švedijos derybose su Rusija, 1787 – su Danija. Per Rusijos ir Švedijos karą (1788–90) vienas artimiausių karaliaus Gustavo III patarėjų. 1792, mažamečio karaliaus Gustavo IV Adolfo valdymo pradžioje, Regentų tarybos narys. 1792–94 ambasadorius Neapolyje, 1802–04 – Vienoje. Švedų kariuomenės vadas Pomeranijoje (1805–07) ir Norvegijoje (1808). 1811 dėl nesutarimų su politiniais priešininkais pabėgo į Rusiją. 1812–13 pirmasis Suomijos generalgubernatorius.