Partch Harry (Haris Párčas) 1901 06 24Oakland 1974 09 03San Diego, Jungtinių Amerikos Valstijų kompozitorius. Savamokslis. Nuo 1930 daug eksperimentavo, siekė menų sintezės. Savo kūriniams atlikti sukonstravo specialių instrumentų (marimbų, kanonų, chromelodioną), sukūrė naują garsų sistemą (43 garsai oktavoje). Tarp kūrinių – muzikinė drama Edipas (Oedipus 1951), šokių satyra Užkerėtieji (The Bewitched 1955), Šėlimo iliuzija (Delusion of the Fury 1969). Parašė knygą Muzikos genezė (Genesis of Music 1949).

660