Helmutas Arnašius

Arnãšius Helmutas 1941 04 07Klaipėda, lietuvių filosofas. Habil. dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1977). 1962–68 Göttingeno, Marburgo, Tübingeno universitetuose studijavo filosofiją, teologiją, socialinius mokslus. 1978–81 dėstė Vakarų Berlyno laisvajame universitete. Komunistinio laikraščio Die Wahrheit (Vakarų Berlynas) korespondentas Vokietijoje ir Maskvoje. 1988–96 dirbo Vilniuje, Filosofijos ir sociologijos institute, skyriaus vadovas. 1991–2001 dėstė Klaipėdos universitete, nuo 1994 Teologijos katedros vedėjas; profesorius (1991). Paskelbė darbų iš protestantizmo Mažojoje Lietuvoje istorijos. Išleido atsiminimų knygą Keliai ir klystkeliai (1983).

2896