Paul Hermann (Hermanas Páulis) 1846 08 07Salbke (prie Magdeburgo) 1921 12 29Miunchenas, vokiečių kalbininkas, germanistas. Dr. (1870). Vienas žymiausių jaunagramatikių mokyklos teoretikų, kalbotyroje ypač pabrėžęs istorizmą. Studijavo Berlyno, Leipcigo universitetuose. 1874–93 Freiburgo, 1893–1916 Miuncheno universiteto profesorius. Su W. Braune 1874 įsteigė žurnalą Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Svarbiausi veikalai: Kalbos istorijos principai (Principien der Sprachgeschichte 1880), Vidurinės vokiečių aukštaičių kalbos gramatika (Mittehochdeutsche Grammatik 1881), Vokiečių kalbos žodynas (Deutschen Wörterbuch 1896), Vokiečių kalbos gramatika (Deutsche Grammatik 5 t. 1916–20), Vokiečių filologijos pagrindai (Grundriss der germanischen Philologie, su kitais, 3 t. 1891–93).

2069