Dingler Hugo (Hugas Dngleris) 1881 07 07Miunchenas 1954 06 29Miunchenas, vokiečių filosofas, mokslo teoretikas. Studijavo filosofiją, matematiką, fiziką. Dėstė Miuncheno universitete. H. Dinglerio mokslinių tyrimų objektas – matematikos, fizikos mokslų metodika ir metodologija. Darbai pagrįsti filosofine analize ir konstruktyvistinėmis teorijomis, kurių objektai yra materialūs, o ne tik formaliai aprašomi. H. Dinglerio teorija turėjo įtakos operacionalizmui susiformuoti. Svarbiausi veikalai: Fizikos pagrindai (Die Grundlagen der Physik 1919), Logikos filosofija ir aritmetika (Philosophie der Logik und Arithmetik 1931), Fizikos metodas (Die Methode der Physik 1938), Metodinės filosofijos apybraiža (Grundriss der methodischen Philosophie 1949).