Atmináitė-Indzilẽvičienė Ieva 1921Gvaldai (Kvėdarnos vlsč.) 1947Darius (Kvėdarnos vlsč.), Lietuvos antisovietinė partizanė. 1946 su vyru A. Indzilevičiumi išėjo partizanauti, kartu ir žuvo. Palaikus vidaus kariuomenės kareiviai užkasė Kvėdarnos valsčiuje.

1392