Orachelašvili Ivan (Ivanas Orachelašvlis), tikr. vardas Mamia 1881 06 10Kutaisi gubernija 1937 12 11, SSRS valstybės veikėjas. Iš bajorų. Studijavo mediciną Charkovo universitete ir Sankt Peterburgo karo medicinos akademijoje. Nuo 1903 Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) narys. Dalyvavo 1905–07 revoliucijoje, suimtas, ištremtas į Užkaspijį (1908–14 ten dirbo gydytoju). Dalyvavo I pasauliniame kare. Po 1917 Vasario revoliucijos Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) Vladikavkazo komiteto pirmininkas. 1920–23 Gruzijos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto pirmininkas, Rusijos komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto Kaukazo biuro narys. Vienas 1921 02 valstiečių sukilimo (jis tapo pretekstu Raudonajai armijai įsiveržti į Gruziją) ir Gruzijos vyriausybės nuvertimo organizatorių. Gruziją užėmus bolševikams 1921–25 Gruzijos revoliucijos komiteto pirmininkas, Gruzijos komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto sekretorius, Gruzijos liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas. 1923–27 ir 1931–32 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Užkaukazės Federacijos liaudies komisarų tarybos pirmininkas. 1923–26 SSRS liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas. 1926–29 ir 1931–32 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Užkaukazės krašto komiteto pirmininkas (šiose pareigose pakeitė L. Berija). 1927–34 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto narys. 1932–37 Marxo-Engelso-Lenino instituto direktoriaus pavaduotojas. I. Orachelašvilio istoriniuose veikaluose išdėstyta įvykių Užkaukazėje interpretacija neatitiko oficialios stalininės linijos. Per Didįjį valymą 1937 04 buvo ištremtas į Astrachanę, 1937 06 suimtas, Ypatingojo pasitarimo prie Gruzijos NKVD (vadinamojo trejeto) nuosprendžiu sušaudytas (kitais duomenimis, nužudytas per tardymą). 1954 reabilituotas.