Ivanas Panfilovas (kairėje) su divizijos štabo karininkais (1941 11)

Panfilov Ivan (Ivanas Panflovas) 1893 01 01Petrovsk (Saratovo sr.) 1941 11 19Guskovo (Maskvos sr.), SSRS generolas majoras (1940).

Nuo 1918 tarnavo Raudonojoje armijoje, dalyvavo Rusijos pilietiniame kare ir kovose su basmačiais. 1938–41 Kirgizijos Sovietų Socialistinės Respublikos karo komisaras.

Nuo 1941 07 vadovavo 316‑ai šaulių divizijai, kuri dalyvavo 1941 10–11 ginant Maskvą ir pasižymėjo kautynėse prie Volokolamsko (pagal, manoma, karo žurnalistų sukurtą ir oficialios sovietinės propagandos paskleistą versiją, šios divizijos kariai, vadinamieji 28 panfiloviečiai, 1941 11 16 per 4 valandas pamušė 18 vokiečių tankų, beveik visi žuvo, bet priešo nepraleido). I. Panfilovas žuvo kautynėse. Iškart po mirties jo vadovaujama divizija buvo performuota į 8‑ą gvardijos šaulių diviziją ir pavadinta I. Panfilovo vardu.

-panfiloviečiai