Jadvyga Oškinaitė

Oškináitė Jadvyga, Sùtkuvienė 1895 08 10Naumiestis (dabar Kudirkos Naumiestis) 1964 02 08Kaunas, lietuvių teatro aktorė. Per I pasaulinį karą pasitraukė į Voronežą, čia lankė Saulės mokytojų kursus, vaidino lietuvių mėgėjų spektakliuose. 1919 grįžo į Lietuvą. 1923 baigė A. Sutkaus vaidybos mokyklą. 1919 ir 1923–25 vaidino Tautos (Mirga – K. Puidos Mirga 1919, Dykė, Močiutė – Vydūno Žvaigždžių takai 1923, Vaidilutė 1924), 1920–25 Vilkolakio (Magdžiukė, Skaisčioji Elena – V. Bičiūno Varnalėšos 1924, Iliada, arba Dievai ir žmonės 1925) teatre. 1926–52 (su pertrauka) Valstybės teatro (nuo 1940 veikė įvairiais pavadinimais) aktorė. Svarbesni vaidmenys: Vilkė (Šarūnas 1929, pagal V. Krėvę), Liucija (P. Vaičiūno Patriotai 1926), Adelma (C. Gozzi Princesė Turandot 1927), Marytė (V. Krėvės Žentas 1931), Marija Antonovna (N. Gogolio Revizorius 1933), Hedviga (F. Schillerio Vilhelmas Telis 1935), Kukuškina (A. Ostrovskio Pelninga vieta 1938), Tatjana, Liza (M. Gorkio Miesčionys 1940, Saulės vaikai 1947). Meistriškai kūrė ir komiškus, ir dramatinius vaidmenis, vaidybai būdinga kruopšti vaidmens psichologinė analizė, santūrios raiškos priemonės. Gedimino 4 laipsnio ordinas (1937).

1706