Parandowski Jan (Janas Parandòvskis) 1895 05 11Lvovas 1978 09 26Varšuva, lenkų rašytojas, literatūrologas, vertėjas. 1923 baigė Lvovo universitetą (filosofiją, klasikinę filologiją, archeologiją ir meno istoriją). 1922–24 A. Altenbergo leidyklų literatūros vadovas Lvove. Bendradarbiavo leidiniuose Gazeta Poranna, Tygodnik Ilustrowany, Wiadomości Literackie, Tecza. 1924–26 tyrinėjo antikinę kultūrą Graikijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. 1929 apsigyveno Varšuvoje. 1933–78 PEN klubo Lenkijos sekcijos pirmininkas. Nacių okupacijos metais gyveno Varšuvoje, dalyvavo pogrindinėje kultūrinėje veikloje. 1945–50 dėstė Liublino katalikiškame universitete; profesorius (1945). Parašė veikalų apie antikinę kultūrą ir meną (Mitologija / Mitologia, Erosas ant Olimpo / Eros na Olimpie, abu 1924, Trojos karas / Wojna trojańska 1927, Odisėjo nuotykiai / Przygody Odyseusza 1935). Apysakoje Olimpijos diskas (Dysk olimpijski 1933, lietuvių kalba 1984) aprašoma senovės Graikijos sportas, kūno kultūra. Parašė kelionių apybraižų apie antiką (Stebuklingoji Roma / Rzym czarodziejski 1924, Du pavasariai / Dwie wiosny 1927, Saulės laikrodis / Zegar słoneczny 1953, Mano Roma / Mój Rzym 1959). Išleido žinomų kūrėjų literatūrines biografijas (Gyvenimo karalius / Król życia 1930, apie O. Wilde’ą, Petrarca 1956, lietuvių kalba 1961). Autobiografiniame romane Liepsnojantis dangus (Niebo w płomieniach 1936, lietuvių kalba 1973) vaizduojama jaunimo dorovinis brandumas ir tikėjimo krizė I pasaulinio karo išvakarėse. Apybraižų rinkinyje Žodžio alchemija (Alchemia słowa 1951) pateikta apmąstymų apie žymių rašytojų kūrybos psichologiją. Į lenkų kalbą išvertė Homero Odisėją (1953).

3047