Arndt Johann (Johanas Árntas) 1555 12 27Edderitz (Kötheno apskr.) 1621 05 11Celle, vokiečių evangelikų liuteronų teologas, gydytojas. 1576–79 studijavo teologiją Helmstedte, Wittenberge, Strasbūre ir Bazelyje. Kunigavo Paderborne, Quedlinburge ir Braunschweige; nuo 1611 Lüneburgo vyskupas. Vienas ankstyvojo pietizmo pagrindėjų. Atitolo nuo liuteronų ortodoksų (turėjo įtakos Bernardas Klervietis, J. Tauleris, Tomas Kempietis), artimas katalikiškajai etikai. Teigė, kad išganymui pelnyti nepakanka vien tikėjimo, reikia ir gerų darbų. 18–20 a. buvo ypač populiarus Mažojoje Lietuvoje. Į lietuvių kalbą išversti svarbiausi veikalai: Jono Oranto… Rojaus Darżelis pilnas Krikszczoniszkų Wieżlibystczų (Paradiesgärtlein voller christlichen Tugenden 1612, lietuviškai 1807–1911 išėjo apie 20 leidimų), Szeszos Knygos apie tikrą Krikszczonumą (Sechs Bücher vom wahren Christentum 1606, lietuviškai 9 leidimai; manoma, kad abi vertė K. H. Mertikaitis). Pastarąją apie 1756 buvo išvertęs A. F. Šimelpenigis (rankraštis dingo per Septynerių metų karą).

2452