Pachelbel Johann (Johanas Pãchelbelis) krikštytas 1653 09 01Niurnbergas 1706 03 03Niurnbergas, vokiečių kompozitorius, vargonininkas. Muzikos mokėsi Niurnberge. 1669–70 studijuodamas Altdorfo universitete vargonavo, nuo 1675 Šv. Stepono bažnyčios vargonininko padėjėjas Vienoje. 1677–78 rūmų vargonininkas Eisenache, grojo rūmų kapeloje ir mokė vyresnįjį J. S. Bacho brolį Johanną Christophą Bachą. 1678–90 vargonininkavo Erfurte. 1690–92 Stuttgarto rūmų muzikas. 1692–95 vargonininkas Gothoje, nuo 1695 – Niurnberge. Garsėjo kaip vienas geriausių to laikotarpio vargonininkų. Sukūrė fugų ir choralinių preliudų vargonams; kūriniuose išplėtotos improvizacijos, jiems būdinga puiki polifoninė technika ir charakteringos temos. Kiti kūriniai: mišios, Magnificat, motetai, kantatos, arijos, tokatos, fantazijos, čakonos, ričerkarai vargonams, klavyrinės siuitos.

335