Dilinas Jonas Danguolis 1935 02 04Širvintos, lietuvių geologas. Dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. kand. 1971).

Išsilavinimas ir veikla

1959 baigė Vilniaus universitetą. 1959–68 dirbo Lietuvos geologijos valdybos organizacijose. Nuo 1968 dirba Geologijos institute (2002–09 Geologijos ir geografijos institutas); Požeminio vandens išteklių dirbtinio papildymo ir eksploatavimo metodų laboratorijos, 1988 Hidrogeologijos skyriaus, Požeminio vandens skyriaus (vėliau sektoriaus) vadovas. 1968–79 ir nuo 1996 dėsto Vilniaus universitete.

Atrado požeminio vandens telkinius, tyrinėjo požeminio vandens išteklius, jų panaudojimą bei gavybą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Jurbarko, Kėdainių, Mažeikių ir kitų Lietuvos miestų vandens tiekimui.

Veikalai

Nemuno ir Neries slėnių požeminio vandens panaudojimo perspektyvos (1973)

Požeminio vandens išteklių dirbtinio papildymo sistemų įrengimas ir eksploatavimas (su kitais, 1984)

Spindulinių šulinių Lietuvoje naudojimo patirtis ir perspektyvos (su kitais, 1986)

Geležis Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje (su Arūnu Jurevičiumi, 1998)

Manganas Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje (su Arūnu Jurevičiumi, Mykolu Kaminsku, 2002)

2271