Abelẽvičius Jonas Juozapas 1821 03 17Anykščiai 1882 07 15Vilnius, Lietuvos katalikų kunigas, teologas. Kanauninkas (1852). 1842 baigė Vilniaus dvasinę seminariją, 1846 – Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. 1846 įšventintas kunigu. 1846–47 dirbo Svisločiaus gimnazijos kapelionu. 1847–53 – Vilniaus dvasinės seminarijos prokuratorius ir dogmatikos dėstytojas. 1852 vyskupo V. Žilinskio nominuotas kanauninku ir paskirtas Vilniaus kapitulos kanauninku koadjutoriumi. 1850–53 prižiūrėjo Vilniuje leidžiamų lietuviškų raštų spausdinimą, buvo jų korektorius, taisė kalbą. Nuo 1853 buvo Valkavisko dekanas ir parapijos administratorius, 1856–70 – dekanas ir parapijos klebonas. 1870 grįžo į Vilnių, iki 1878 buvo Vilniaus diecezinės kunigų seminarijos inspektorius, nuo 1878 – rektorius; 1870–72 čia dėstė homiletiką, 1872–78 – Šv. Raštą, nuo 1878 – ir bažnytinę teisę.