Jonas Kardelis

Kardẽlis Jonas 1893 06 07Girdžiūnai (Rimšės vlsč.) 1969 02 10Montréal (palaidotas Čikagoje, 1999 perlaidotas Vilniuje), lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas. E. Kardelienės vyras. 1914 Vilniuje baigė medicinos mokyklą, įgijo gydytojo padėjėjo kvalifikaciją. 1915 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, buvo karo ligoninių vaistininkas. Dalyvavo lietuvių karo pabėgėlių organizacijų veikloje. 1918 grįžęs į Lietuvą Zarasų apskrityje kūrė nepriklausomos Lietuvos valdžios institucijas, vertėsi gydytojo praktika, mokytojavo. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikėjas. 1922–23 I Seimo atstovas. 1923–40 laikraščio Lietuvos žinios redaktorius (nuo 1928 faktinis vyriasiasis, nuo 1936 atsakingasis); parašė teatro ir baleto kritikos straipsnių. 1929 baigė Lietuvos universiteto Matematikos ir gamtos fakultetą. Kurį laiką redagavo laikraštį Savivaldybių balsas. Vienas Lietuvos filharmonijos Vilniuje organizatorių (1940 11–1941 11 – direktorius). 1941–44 lietuvių antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Vienas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizatorių ir veikėjų, nuo 1941 pabaigos redagavo jo nelegalų laikraštį Nepriklausoma Lietuva. 1944 pasitraukė į Austriją, nuo 1948 gyveno Kanadoje. 1946–48 redagavo laikraštį Lietuvos žodis (Detmolde), 1949–68 – savaitraštį Nepriklausoma Lietuva (Montréalyje). Su kitais parašė knygą Kanados lietuviai (Lithuanians in Canada = Les Lituaniens au Canada 1967). Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Pabaltijo žurnalistų santarvės veikėjas. Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis. Į lietuvių kalbą iš lenkų ir rusų kalbų išvertė grožinės literatūros kūrinių. Knyga Žurnalisto Jono Kardelio atsiminimai (išleista 1999).

1718