Jonas Palionis

Jonas Palionis

Paliónis Jonas 1924 06 20Mišiškės (Nemajūnų vlsč., Alytaus apskr.), lietuvių kalbininkas. Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1968). 1948 baigęs Vilniaus universitetą 1951–93 jame dėstė; 1953–59 Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 1957–61 Istorijos ir filologijos fakulteto, 1970–73 Filologijos fakulteto dekanas; profesorius (1970). 1984–88 Lietuvių kalbos komisijos pirmininkas. 1990–93 žurnalo Gimtoji kalba redakcijos kolegijos pirmininkas. Daugiausia tiria lietuvių bendrinės kalbos istoriją. Veikalas Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a. (1967, LSSR valstybinė premija 1972) – išsamus senosios lietuvių kalbos tyrinėjimas. Jame aptarta 16–17 a. raštų kalba ir jos raida, išnagrinėta rašyba, fonetikos, morfologijos, sintaksės, leksikos ypatybės. Parašė studijų vadovus aukštosioms mokykloms Lietuvių literatūrinės kalbos istorija (1979 21995 pavadinimu Lietuvių rašomosios kalbos istorija), Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos įvadas (1964 31989 pavadinimu Lietuvių rašomosios (literatūrinės) kalbos įvadas), veikalus XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai (2003), XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinį žodyną (2004), XVII a. pabaigos–XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai (2008), knygas Įžymus lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis (1955), Rusų kalbininkų indėlis į lituanistiką (1963), Rytų slavų kalbininkai lituanistikos baruose (su A. Sabaliausku, 1990), Aušrininkų ir varpininkų leksinių naujadarų kūryba (2014). Parengė J. Jablonskio Rinktinius raštus (2 t. 1957–59), J. Bretkūno Rinktinius raštus (su J. Žukauskaite, 1983), Mikalojaus Daukšos 1959 metų katekizmą (su V. Jakštiene, 1995), naują fotografuotinį M. Daukšos Postilės leidimą – Mikalojaus Daukšos 1599 „Postilė“ ir jos šaltiniai (2001). Pirmasis lietuvių kalba parašė platų kalbotyros įvadą Kalbos mokslo pradmenys (1985 21999). Į lietuvių kalbą išvertė kalbininkės M. Ivič veikalą Lingvistikos kryptys (1973). Dar parašė atsiminimų knygas Atsiminimų nuotrupos: Mišiškės–Vilnius, 2000–2012 (2012), Mano susirašinėjimas su Petru Joniku, Antanu Saliu ir Pranu Skardžiumi (2013), kalbotyros veikalų recenzijų, straipsnių lietuvių kalbos kultūros klausimais.

2069