Jonas Paltarokas

Paltarõkas Jonas 1895 01 15Dovydai (Joniškėlio vlsč.) 1987 02 06Čikaga, lietuvių agronomas pienininkas. 1916–18 studijavo Kijevo politechnikos institute. 1918 grįžo į Lietuvą, iki 1920 Žemės ūkio ministerijos Dvarų skyriaus vedėjas. 1922 baigė Hallės‑Wittenbergo universitetą (pienininkystę). 1923–24 Gruzdžių pienininkų ir kontrolasistentų kursų vedėjas. 1924–25 Žemės ūkio ministerijos Švietimo skyriaus vedėjas. 1924–40 dėstė Žemės ūkio akademijoje, 1924–40 Bendrosios zootechnikos katedros vedėjas. 1936–39 dar ir Žemės ūkio akademijos tarybos sekretorius ir prorektorius; profesorius (1935). 1935 įsteigė Pienininkystės laboratoriją ir jai vadovavo. 1940 sovietų valdžios iš pareigų atleistas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno perkeltųjų asmenų stovyklose. 1949 persikėlęs į Jungtines Amerikos Valstijas dirbo pienininkystės laboratorijos vedėju Čikagoje. 1947–53 buvo Lietuvos ūkio atkūrimo studijų komisijos Žemės ūkio sekcijos pirmininkas. Dirbdamas Žemės ūkio akademijoje tyrė pašarų įtaką pieno produktų ir mėsos kokybei, duomenis skelbė Akademijos metraščiuose. Parašė vadovėlius Pagrindinė žemės ūkio chemija (1922), Pienininkystės pagrindai (1931), Gyvulių maitinimo pagrindai (1931 21936). Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje.