Jonas Vaičenonis

Vaičenónis Jonas 1969 10 25Kaunas, lietuvių karybos istorikas, visuomenės veikėjas. Dr. (hum. m., 2003).

Išsilavinimas ir veikla

1987–2006 dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune; 1996–2006 Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas. 1996 baigė Vilniaus universitetą, 2003 – Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 2001 dėsto Vytauto Didžiojo universitete, 2008–10 Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas; profesorius (2012). 2013 stažavo Krokuvos Jogailaičių universitete. Sąjūdžio narys (1989–91), vienas Kauno karo istorijos klubo steigėjų (1989), lauko etmonas (iki 2002). Nuo 1998 priklauso Tarptautinei muziejų draugijai. Nuo 2003 Kauno istorikų draugijos valdybos narys, vadovauja Lietuvos karo istorijos draugijai. Nuo 2011 Archyvų tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pirmininkas, Kauno Tauro Lions klubo prezidentas (2011–12). Nuo 2013 viešosios įstaigos Kauno tvirtovės projektai valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto narys. Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto mokslinio leidinio Europa Orientalis redakcinės kolegijos narys (nuo 2012).

Veikalai

Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių. Svarbiausi veikalai: Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940) (2003), Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje (2004), Lietuvos kariuomenė kovose už nepriklausomybę 1918–1920 m. (elektroninis leidimas, 2005), Lietuvos karyba. Nuo baltų iki XXI amžiaus: kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai (2011), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija (su kitais, 2012), akademinės Lietuvos istorijos 10 tomo 1 dalis (su kitais, 2013), Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos (su kitais, 2015). Parengė leidinius Lietuvos valstybės simboliai (2006), Lituanicos skrydis (2006), Lietuvos prezidentai (2007), Žygis į Vilnių (2007), Metodiniai nurodymai kariuomenės dalinio istorijai rašyti (2010). Sudarė J. J. Mašioto knygą Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai (2012).

-Jonas Vaičenonis