Devekė Jonė, Deveikýtė, Navakienė‑Devekė 1907 02 13Raguva 1965 02 26Paryžius, lietuvių teisės istorikė, visuomenės veikėja. Teisės m. dr. (1948). 1932 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų (istoriją) ir Teisių fakultetus. 1935–39 rinko istorinę medžiagą Paryžiaus, Romos, Lenkijos archyvuose. 1941–44 dėstė Kauno mokytojų seminarijoje. Lietuvos universiteto lietuvių studenčių tautininkių korporacijos Filiae Lithuaniae (1928 pabaigoje; 1928–29 jos vicepirmininkė) viena steigėjų, Aukštąjį mokslą baigusių moterų sąjungos viena vadovių. 1934 Klaipėdoje įsteigė Moterų sąjungą, 1940 Vilniuje – Filiae Lithuaniae filisterių sąjungą. 1944 pasitraukė į Vakarus.

Svarbiausias darbas – publikacija Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 m. Statutas (1971 Čikagoje); paskelbtas originalo kalba ir pirmą kartą išverstas į lietuvių kalbą. Tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kongresuose skaitė pranešimus Lietuvos, Rytų Europos istorijos temomis (pvz., 1447 Kazimiero privilegijos svarba, 16 a. bajorų sunykimas, Kriavo aktas). Daug rašė į Lietuvos ir išeivijos spaudą. Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai padovanojo gausią paveikslų kolekciją.

1008