Ostrowski Józef (Juzefas Ostròvskis) 1850 01 21Maluszyn (Lodzės vaivadija) 1923 06 20Maluszyn (Lodzės vaivadija), Lenkijos politikas. Studijavo teisę Varšuvos ir Berlyno universitetuose, agronomiją – Hallės ir Hohenheimo universitetuose. Ilgametis Bajorų kredito draugijos veikėjas. 1905–17 Realiosios politikos partijos narys, vienas jos įkūrėjų ir pirmasis pirmininkas. 1906–10 Rusijos Valstybės dūmos deputatas, nuo 1907 lenkų frakcijos pirmininkas. Siekė ekonomikos nuolaidų Lenkijos karalystei, sušvelninti Rusijos imperijos rusifikavimo politiką mokyklose ir įstaigose. Per I pasaulinį karą priklausė vadinamiesiems aktyvistams – buvo bendradarbiavimo su Vokietija ir Austrija-Vengrija šalininkas. 1917 10–1918 11 vienas iš trijų Regentų tarybos narių, daugumos jos atsišaukimų autorius (su Z. Chełmickiu). J. Ostrowskio namuose 1918 11 Regentų taryba perdavė karinę ir civilinę valdžią J. Piłsudskiui.