Pascin Jules (Žiulis Pasknas), tikr. Julius Mordecai Pincas 1885 03 31Vidin 1930 06 05Paryžius (nusižudė), bulgarų tapytojas, grafikas. 1902–1904 mokėsi dailės Vienoje, Miunchene, Berlyne. Nuo 1905 (su pertraukomis) gyveno Paryžiuje, 1914–1920 ir 1927–1930 (su pertraukomis) – Niujorke. Priklausė Paryžiaus mokyklai. Aliejumi ir akvarele nutapė natiurmortų, daugiafigūrių buitinio žanro (Pietinė scena 1915) ir biblinių kompozicijų (Gailestingasis samarietis 1917). Daugiausiai kūrė moterų atvaizdus: portretus (Hermineʼa David 1908), aktus (Karmen 1909, Dvi besiilsinčios merginos 1925). Sukūrė piešinių tušu: portretų (Walto Kuhno portretas 1925), groteskiškų didmiesčio gyvenimą ir gyventojus (prostitutes, modelius, kavinių lankytojus) vaizduojančių kompozicijų, spausdino jas žurnaluose. Sukūrė grafikos lakštų medžio raižinio, sausosios adatos, oforto, akvatintos technika (Trys moterys 1909, Kurtizanės 1915, ciklas Pelenė 1929). Kūrybai būdinga laisvas, banguojančių linijų piešinys, formų stilizacija, minkšta, etiudiška tapymo maniera, perregimu sluoksniu ant paviršiaus skleidžiami dažai, subtilus pastelinių tonų koloritas. Siekė pabrėžti vaizduojamos scenos intymumą, juslingumą, erotizmą.

452