Jungtnių Taut plėtrõs programà (United Nations Development Programme, UNDP), pagalbinė Jungtinių Tautų institucija. Įkurta 1966. Būstinė Niujorke. Jungtinių Tautų plėtros programos paskirtis – ekonomiškai silpnoms šalims teikti pagalbą, reikalingą jų nacionalinei plėtrai, laiduoti tolygią žmonijos socialinę raidą (mažinant skurdą, skatinant užimtumą, gerinant gyvenimo lygį, siekiant moterų lygiateisiškumo, rūpinantis aplinkosauga). Jungtinių Tautų plėtros programa kaupia valstybių savanoriškai perduodamas lėšas, finansuoja plėtros programų įgyvendinimą, kaupia, sistemina ir platina informaciją apie plėtros procesus pasaulyje ir kita. Jungtinių Tautų plėtros programos veikloje dalyvauja visos valstybės, kurios yra Jungtinių Tautų specializuotųjų įstaigų, Jungtinių Tautų narės. Jungtinių Tautų plėtros programa neturi savarankiškos išplėtotos institucinės struktūros. Jos veiklai vadovauja Vykdomoji taryba (nuo 1993 sudaro 36 valstybės narės, Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tarybos renkamos 3 metams, kasmet atnaujinama 10–14 narių). Kasmet vyksta viena metinė sesija (veiklos pagrindiniams klausimams spręsti) ir 3 reguliariosios sesijos (organizaciniams ir metinio veiklos plano vykdymo klausimams), gali būti rengiamos ir specialios sesijos. Jungtinių Tautų plėtros programos veiklai vadovauja administratorius, jam padeda Sekretoriatas, atliekantis administracines ir technines funkcijas. Jungtinių Tautų plėtros programos dalyvės skirstomos į ekonomiškai stiprias, pagalbą teikiančias šalis (donores) ir ekonomiškai silpnas, pagalbą gaunančias šalis (recipientes).

LIETUVA Jungtinių Tautų plėtros programos veikloje 1992–2004 dalyvavo kaip pagalbą gaunanti šalis, nuo 2005 dalyvauja kaip pagalbą teikianti šalis. 1992 Lietuvoje įsteigta Jungtinių Tautų plėtros programos atstovybė.

681