Opánskis Juozas 1896 07 06Stalėriškis (Anykščių vlsč.) 1927 06 07Baltarusija, komunistų veikėjas, čekistas.

Per I pasaulinį karą pasitraukė į Sankt Peterburgą. Prisidėjo prie bolševikų, Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) narys (1916). 1918 dirbo Rusijos Sovietų Federacinės Socialistinės Respublikos Lietuvos reikalų komisariate, pasiųstas nelegaliam darbui į Lietuvą. Vokietijos okupacinės valdžios suimtas, kalintas. 1918–19 vykdė įvairius pavedimus Sovietų Rusijos kariuomenės užimtame Vilniuje ir Rytų Lietuvoje. Lenkijos kariuomenei užėmus Vilnių pasitraukė į Zarasus, paskui į Daugpilį ir Baltarusiją. 1919 04–08 Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Zarasų apskrities komiteto, vėliau Mozyriaus (Baltarusija) revoliucinio komiteto pirmininkas. Nuo 1920 tarnavo Sovietų Rusijos kariuomenėje, saugumo organuose (ėjo vakarų fronto ypatingojo skyriaus viršininko pareigas), 1924–27 buvo Baltarusijos Sovietų Socialistinės Respublikos saugumo pirmininko pavaduotojas. Su kitais sunaikino nelegalią antisovietinę eserų organizaciją. 1924–27 kandidatas į Baltarusijos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto narius. Žuvo per, manoma, surengtą geležinkelio katastrofą.