Pajáujis‑Jãvis Juozas 1894 03 14Cirailiai (Punsko vlsč.) 1973?, lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas, publicistas. Dr. (1926). 1920–23 (su pertrauka) studijavo Berlyno, 1923–26 – Kylio universitete. 1915–16 mokytojavo Daugų ir Varėnos mokyklose. Nuo 1918 priklausė liaudininkams demokratams. 1918–19 M. Sleževičiaus vyriausybėje vadovavo Spaudos ir propagandos biurui. 1921 laikraščio Kultuvė steigėjas ir redaktorius. 1926 išrinktas į III Seimą. 1927 nuteistas mirties bausme (dėl griežtos kalbos, smerkiančios 1926 Gruodžios septynioliktosios perversmą, per kurį buvo nušalinta M. Sleževičiaus vadovaujama vyriausybė), kuri pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. 1929 amnestuotas, su šeima išvyko į Prancūziją. 1932 grįžo į Lietuvą. 1934–38 dėstė Prekybos institute Klaipėdoje, 1941–44 – Vilniaus universitete; docentas (1934). 1938–39 Lietuvių darbininkų susivienijimo atstovas Klaipėdos krašto seimelyje. 1940 SSRS okupavus Lietuvą suimtas ir kalintas Lukiškių kalėjime. 1941 06 23–08 05 Lietuvos laikinojoje vyriausybėje buvo darbo ir socialinės apsaugos ministras. 1944 išvyko iš Lietuvos. 1946 atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas buvo ALT ir Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikėjas. 1950–52 Aliaskos universitete (Fairbankse) dėstė rusų kalbą ir Rusijos ekonominę geografiją. Nuo 1952 dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Knygos Sovietinis genocidas Lietuvoje (Soviet Genocide in Lithuania, 1980), Mirties dekretas demokratijos gynėjams (sudarytojas R. Čepas, 2001). Išvertė vadovėlius: W. Zakrzewskio Vidurinių amžių istorija (1919) ir Naujųjų amžių istorija (1920), M. Weberio Ūkio istorija (1929), F. Eulenburgo Ekonominė politika ir užsienio prekyba (1931), Ch. Gide’o, Ch. Risto Ekonominių teorijų istorija (1932); grožinės literatūros kūrinius: A. France’o Pingvinų sala (1929), V. Blasco Ibáñezo Rašytojo kelionė aplink pasaulį (3 t., 1937), A. Dumas Trys muškietininkai (3 t., 1940) ir Po dvidešimties metų (3 t., 1941) ir kitus. Bendradarbiavo leidiniuose Lietuva, Lietuvos žinios, Trimitas, Tautos ūkis, Vakarai, Bendras žygis, Naujienos, Nepriklausoma Lietuva, Sėja, Lietuvių enciklopedijoje.