Juozas Paliūnas

Palinas Juozas (slap. Vairas, Tauras, Saulė, Audra, Rytas) 1914Tilindžiai (Betygalos vlsč.) 1952 10 01Padotnuvys (prie Dotnuvos; 1990 palaidotas Dotnuvos kapinėse), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Pulkininkas (1999, po mirties). Nuo 1944 priklausė Lietuvos laisvės armijai. 1944 rudenį tapo Grinkiškio vlsč. partizanų būrio skyriaus vadu. 1947 buvo Lukšio rinktinės vado pavaduotojas, vėliau – Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės dalinio vadas. 1948–1949 07 Maironio rinktinės (taip 1948–52 vadinta Lukšio rinktinė) rajono, 1949 08–1951 09 pradžioje rinktinės, 1951 09 07–1952 05 (iki veiklos pabaigos) Prisikėlimo apygardos, nuo 1952 05 Lukšio rinktinės vadas. Dalyvavo 1944 12 Paliepių-Pušynės kautynėse, 1945 07 puolant Šaukotą, 1945 08 03 kautynėse Valatkaičių pelkėje (Grinkiškio vlsč.; čia buvo sužeistas), 1947 10 – Zvėgių miške (Betygalos apylinkės), 1948 01 – Lenčių miške (Krakių apylinkės). Buvo paskutinis, 1951 08–1952 05, Prisikėlimo apygardos laikraščio Prisikėlimo ugnis redaktorius. Partizanų vadovybės apdovanotas Pasižymėjimo ženklu, padėkomis. Nusišovė per apsuptį. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Vairas; Tauras; Saulė; Audra; Rytas

1712