Juozas Palubinskas

J. Palubinskas. Barendo vaidmuo (H. Heijermanso Viltis 1940, režisierius R. Juknevičius, dailininkas V. Palaima; Knirči – O. Juodytė)

Palubnskas Juozas 1910 03 19Kybartai 2004 07 24Baltimorė, teatro aktorius, režisierius. Dirbo Susisiekimo ministerijoje Kaune, mokėsi Kauno meno mokykloje, A. Olekos‑Žilinsko dramos studijoje Kaune. 1933–34 vaidino Jaunųjų teatre Kaune, 1934–40 Valstybės teatre Kaune (1935–39 Klaipėdos skyriuje), 1940–44 Vilniaus miesto teatre (iki 1941 Vilniaus valstybės teatras). 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945–49 vadovavo Augsburgo lietuvių dramos sambūriui, buvo jo režisierius (K. Inčiūros Vincas Kudirka) ir aktorius. 1949 persikėlė į Baltimorę, dirbo su teatro mėgėjais, reiškėsi kaip skaitovas. Reikšmingų vaidmenų sukūrė režisieriaus R. Juknevičiaus spektakliuose: Barendas (H. Heijermanso Viltis 1936, 1940), Tamizas (M. Pagnolio Topazas), Bevardis (K. Inčiūros Vincas Kudirka, abu 1940), Rankas (H. Ibseno Nora 1942), Verneris von Šletovas (M. Dreyerio Septyniolikmečiai 1943). Kiti svarbesni vaidmenys: Džordžas (Dėdės Tomo lūšnelė 1933, pagal H. E. Beecher-Stowe), Margus (A. Kitzbergo Vilkatė 1936), Kliauga (J. Petrulio Strazdelis 1941), Jonas (P. Vaičiūno Tėviškės pastogėj 1942).

1706