Juozas Paukštelis

Paukštẽlis Juozas, tikr. Ptašinskas 1899 03 02Titoniai (Linkuvos vlsč., Panevėžio apskr.) 1981 07 20Kėdainiai (palaidotas Vilniuje), lietuvių rašytojas, vertėjas. 1927 baigė Lietuvos universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą. 1926–46 mokytojavo Kėdainių gimnazijoje. Ankstyvojoje kūryboje (apsakymų rinkiniai Vidurnakčių baladė 1928, drama Užgrobtoj žemėj 1931, autobiografinis romanas Našlės vaikas 1932) deklaratyviai reiškiamos patriotinės idėjos, stilius patetiškas, sentimentalus. Romane Pirmieji metai (1936, pataisyti leidimai 21958 31965) panaudoti rašytojo pedagoginio darbo pradžios įspūdžiai, kuriami empiriniai miesčioniškos provincijos buities, vienspalviai karjeristų, prisitaikėlių paveikslai, būdinga žaisminga ironija. Reikšmingiausiame romane Kaimynai (1939, pataisyti leidimai 1956 31977, televizijos filmas 1979, režisierius V. Bačiulis) atskleidžiama autentiškas tarpukario Lietuvos kaimo vaizdas, poetizuojamas kaimiečio dvasinis pasaulis. Romano struktūra paremta dviejų skirtingų gyvenimo sampratų – tradicinės ir naujų laikų – konfliktu. Neginčijama vertybė – ištikimybė tėvų ir protėvių palikimui. Pakylėtai lyriškai vaizduojama ūkininko buitis, bernelio ir mergelės meilė, žemės darbai kaip natūrali amžinojo gamtos ritmo dalis, religinės šventės ir apeigos. Pastangos prisitaikyti, privalomų ideologinių klišių laikymasis ypač pakenkė sovietinio laikotarpio kūrybai. Romanų trilogijoje Jaunystė (1959 31974), Netekėk, saulele! (1963 31974), Čia mūsų namai (1969 31974, už visą trilogiją LSSR valstybinė premija 1969) J. Paukštelis siekė aprėpti plačią Lietuvos istorijos panoramą (prieškaris, karas, pokaris), ieškojo kaime klasių kovos apraiškų, nagrinėjo socialinę problematiką. J. Paukštelis iš prigimties pasakotojas memuaristas, kuriam sunkiai sekėsi konstruoti konceptualias struktūras. Apsakymuose (rinkinys Apyniai kvepėjo 1971) lyriniu stiliumi pavaizduota kaimo buitis, liaudies žmonių artumas gamtai, jų emocinės reakcijos, dvasinis pasaulis. Ryškesnė negu romanuose autobiografinė medžiaga, pasakotojo emocingumas, lyrinė prisiminimų intonacija ir fragmentiška kompozicija. Memuarinė knyga Dažnai atsimenu juos (1979) – viso gyvenimo atsiminimai nuo pradžios mokyklos iki paskutinio gyvenimo dešimtmečio; kultūros žmonių, dažniausiai rašytojų, portretai – ne epiniai, bet ryškūs, lipdomi iš subjektyvaus impresinio pobūdžio detalių. Pokario metais parašė apybraižą Kelionė po Užkaukazę (1948 21973), dramas Audra ateina (pastatyta 1948, išleista 1956), Vaiduokliai (1953). Išvertė A. Čechovo, N. Leskovo, K. Sedycho, I. Olbrachto kūrinių. Romanas Kaimynai išverstas į kazachų, rusų, trilogija – į rusų, Vaiduokliai – į lenkų kalbą.

R: Raštai Vilnius 6 t. 1981–83. L: E. Bukelienė Juozas Paukštelis Vilnius 1985; B. Paukštelienė Mano gyvenimas su Juozu Paukšteliu: atsiminimaiVilnius 1991.

59