Juozas Paulauskas

Pauláuskas Juozas (slap. Bočius, Dalius) 1917Vaineikiai (Darbėnų vlsč.) 1950 06 03Nausėdų miškas (dabar Kretingos miškų urėdijos Žalimų miškas), vienas Lietuvos antisovietinių partizanų Žemaitijoje vadų. Kapitonas (1998, po mirties). Dirbo Vaineikių girininkijos eiguliu. Nuo 1944 buvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vizbuto būrio partizanas, vėliau – būrio vadas. 1950 paskirtas Kardo rinktinės štabo viršininku, vėliau – rinktinės vadu. Žuvo kautynėse su saugumo kariuomenės daliniu ir Kretingos apskr. skyriaus stribais kartu su Kardo rinktinės štabo viršininku K. Martinkumi (slapyvardis Saga), Salantų rj. vadu V. Zalecku (slapyvardis Vaivaras) ir Skirmanto būrio partizanais J. Rimkumi (slapyvardis Ąžuolas) bei L. Viluckyte (Viluckaitė; slapyvardis Širšynė). Palaikai buvo atvežti į Vidaus reikalų ir Valstybės saugumo ministerijų Darbėnų vlsč. poskyrį. Užkasimo vieta nežinoma. Žūties vietoje 1995 jiems atidengta paminklinė kompozicija. Karys savanoris (1998, po mirties).

Bočius; Dalius

2737