Paransẽvičius Juozas Sigitas 1941 03 05Paliūnai, Lenkijos lietuvių kultūros veikėjas, pedagogas. 1950–56 lenkų administracinės valdžios sprendimu su tėvais iškeltas į Vakarų Lenkiją. 1961 baigė dvimečius mokytojų kursus Ełke, 1968 neakivaizdiniu būdu – Kūno kultūros akademiją Varšuvoje. 1961–91 (su pertraukomis) Punsko vidurinės mokyklos (dėstomąja lietuvių kalba) mokytojas, 1970–84 ir 1985–91 direktorius. 1972–81 ir 1990 Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos pirmininkas. 1981–84 ir 1987–91 Punsko valsčiaus mokyklų komplekso direktorius, 1984–87 inspektorius. Vienas lietuvių kultūros paminklų Lenkijoje apsaugos ir restauravimo organizatorių. Parašė gramatikos ir lietuvių literatūros skaitinių vadovėlį Taip buvo (1989). Sudarė knygą Seinijos gyvenvietės ir gyventojai (2001), Jonas Stoskeliūnas: Gyvenimas ir kūryba (2003), su kitais – Lietuvių kūrybos antologija (2000), Punsko Kovo 11 licėjui 50 (2006), Punsko Kovo 11 licėjui 60 (2016). Gedimino ordino Karininko kryžius (1997).