Ožeráitis Jurgis (slap. Ūsas, Antanas, Mažeika) 1911 01 11Pabališkiai (Ašmintos vlsč., Marijampolės apskr.) 1947 08 05Vanino (Chabarovsko kr.), Lietuvos karo ir pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Majoras (2002, po mirties). 1938 baigęs Karo mokyklą tarnavo 2 artilerijos pulke Raseiniuose, ėjo baterijos vyriausiojo karininko pareigas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą ir likviduojant jos kariuomenę, spalį paskirtas sovietinės kariuomenės 29 teritorinio šaulių korpuso divizijos artilerijos pulko mokyklos būrio vadu; leitenantas (1940). 1941 06 22 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui iš kariuomenės pasitraukė.

Jurgis Ožeraitis su žmona

Per nacių Vokietijos okupaciją nuo 1941 07 15 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos artilerijos pulko baterijoje. Nuo 1941 rudens iki 1944 vasaros vidurio dirbo Kretingos draudimo inspekcijos vyriausiuoju buhalteriu. 1942 stojo į Lietuvos laisvės armiją, Kretingos apskrityje organizavo jos padalinius ir jiems vadovavo, nuo 1943 buvo armijos Šiaulių apygardos Kretingos apylinkės vadas. 1944 07–10 telkė partizanus ir vadovavo Lietuvos laisvės armijos Vanagų Kretingos rinktinei, kuri išvadavo Dimitravo priverčiamojo darbo stovyklos kalinius.

Nuo 1945 02 slapstėsi, toliau vadovavo Kretingos rinktinei, kuri buvo pertvarkyta į partizanų Kardo rinktinę, jai 1945 12–1946 03 vadovavo. 1946 03 25 saugumo surengtoje pasaloje suimtas (kovo 19 buvo suimta partizanų ryšininkė jo žmona F. Petronaitytė‑Ožeraitienė). Kalintas Kretingoje, Klaipėdoje. 1946 09 22 LSSR Karo tribunolo nuteistas, kalintas Sevvostlage Vanino; čia mirė nuo bado ir išsekimo. Karys savanoris (2001, po mirties). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (2002, po mirties).

Ūsas; Antanas; Mažeika

378