Justas Vincas Paleckis

Palẽckis Justas Vincas 1942 01 01Kuibyšev (dabar Samara, Rusija), lietuvos politikas, diplomatas. Kovo 11 Akto signataras. J. Paleckio sūnus, S. Noreikienės brolis. 1964 baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, 1969 – SSRS užsienio reikalų ministerijos aukštąją diplomatijos mokyklą. 1960 ir 1963–66 dirbo laikraščio Komjaunimo tiesa redakcijoje. 1966–89 SSKP, 1989–90 savarankiškosios Lietuvos komunistų partijos (centro komiteto sekretorius), 1990–91 Lietuvos demokratinės darbo partijos (prezidiumo narys, partijos pirmininko pavaduotojas), nuo 1991 – Lietuvos socialdemokratų partijos (2009–11 pirmininko pavaduotojas) narys. 1969–83 dirbo SSRS užsienio reikalų ministerijoje: 1969–71 SSRS ambasados Šveicarijoje III sekretorius, 1971–74 ministerijos 4 ir 3 Europos skyrių II sekretorius, 1974–82 SSRS ambasados Vokietijos Demokratinėje Respublikoje II, I sekretorius, patarėjas, 1982–83 ministerijos Spaudos skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1983–87 Lietuvos komunistų partijos centro komiteto Užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas, 1987–88 Kultūros, 1988–89 – Ideologijos skyrių vedėjas. 1989 su kitais pasirašė Gotlando komunikatą. 1990–92 Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990–93 dėstė Vilniaus universiteto Žurnalistikos institute, 1993–95 – Tarptautinių santykių ir politinių mokslų institute. 1993–96 Lietuvos Respublikos Prezidento užsienio politikos patarėjas. 1995 08 išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, atsisakė mandato. 1996–2001 Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje (1997–99 ir ambasadorius Portugalijoje, 1997–2001 – Airijoje). 2002–04 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras. 2004–14 Europos Parlamento narys. Parašė knygas: Šveicarų piramidės (1974), Šveicarų piramidžių papėdėje (1985), Litauens Perspektiven in der Europäischen Union (2006), Gyvenimas trikampyje: Vilnius, Briuselis, Strasbūras: europarlamentaro Justo Vinco Paleckio užrašai (2007), Į Europos centrą daugiau teisingos, socialinės Europos: penkeri metai Europos Parlamente (2009), Žaliasis kodeksas: padėkime žemei – padėkime sau! (2009). Šiaurinės žvaigždės ordino Karininko kryžius (1996, Švedija). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžius (2003), Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000).