Orviku Kaarli (Karlis Òrviku) 1903 08 17Kohtlos vlsč. (Ida‑Virumos apskritis) 1981 03 07Talinas, estų geologas. 1930 baigė Tartu universitetą. 1944−56 Tartu universiteto Geologijos katedros vedėjas; profesorius (1946). Estijos mokslų akademijos narys (1954). 1947−54 dar ir Estijos mokslų akademijos Geologijos instituto direktoriaus pavaduotojas, 1954−68 direktorius. Tyrė Estijos geologinę sąrangą, apatiniojo ir vidurinio ordoviko, devono, kvartero stratrigrafiją ir litologiją, naudingųjų iškasenų geologiją, karstą. Svarbiausi veikalai: Naudingosios iškasenos (Maavarad 1933), Sorvės pusiasalio kvartero geologinis žemėlapis (Quartärgeologische Karte der Halbinsel Sõrve 1935), Talino serijos litologija (Lithologie der Tallinna‑Serie 1940).