Kalikstas Vytautas Paulauskas

Pauláuskas Kalikstas Vytautas 1930 04 16Raseiniai, lietuvių radiofizikas. Dr. (fiziniai m.; fiz. ir mat. m. kand. 1966). 1954 baigė Kauno politechnikos institutą ir iki 1993 dėstė jame (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas), 1967–77 Teorinės radiotechnikos katedros vedėjas; profesorius (1987). 1996–2000 Lietuvos standartų departamento Terminologijos komisijos pirmininkas. Su kotais rengė lietuviškuosius technikos terminijos standartus pagal ISO (angl. International Organization for Standartization), IEC (angl. Intrusion Countermeasures Electronics), vykdė daugelio technikos standartų ekspertizę. Mokslinių tyrimų kryptys – molekulinė akustika, antenos ir mikrobangų įtaisai, elektroniniai ir kvantiniai mikrobangų prietaisai. Sukūrė interferometrinį metodą ultragarso sugerčiai skysčiuose matuoti. Naudodamasis interferometro reakcijos kreivės duomenimis su kitais sukūrė kompiuterizuotą metodą sugerties koeficientui apskaičiuoti. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių, parašė straipsnių dėstymo metodikos, terminologijos klausimais. Daug prisidėjo prie technikos, ypač kompiuterijos, terminijos tobulinimo. Knygos: Sutartiniai žymėjimai elektrotechnikoje, automatikoje ir radioelektronikoje (su kitais, 1974), Antenos ir mikrobangų įtaisai (1984 21985), Elektroniniai mikrobangų prietaisai (1987), Aiškinamasis kompiuterijos žodynas (su R. Jasinevičiumi, 1995), keturkalbis žodynas Informatika (su kitais, 1997), Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas (2000).