Karl Pearson

Pearson Karl (Karlas Prsonas) 1857 03 27Londonas 1936 04 27Londonas, anglų matematikas ir biologas. Londono karališkosios draugijos narys (1896). Vienas dabartinės matematinės statistikos, biometrijos pradininkų. 1884–1932 Londono universitete dėstė taikomąją matematiką, mechaniką, geometriją, eugeniką; profesorius (1884). Išplėtojo koreliacinę ir regresinę analizę, pritaikė koreliacijos koeficientą dviejų dydžių ryšiui įvertinti, suformulavo chi kvadrato kriterijų matuojamų požymių suderinamumo realiems duomenims tikrinti, panaudojo Pearsono kreives empiriniams tikimybinių skirstinių tankiams reikšti. 1901 įsteigė (su F. Galtonu ir W. R. Weldonu) žurnalą Biometrika, kurį redagavo iki mirties. Svarbiausi veikalai: Mokslo pradmenys (The Grammar of Science 1892), Mirties tikimybė ir kiti evoliucijos tyrimai (The Chances of Death and Other Studies in Evolution 1897), Matematikos indėlis į evoliucijos teoriją (Mathematical Contributions to the Theory of Evolution 18 t. 1893–1912).