Paliulenė Karolina Nendrė, Masiulýtė 1949 03 04Paryžius, aktorė, Prancūzijos lietuvių visuomenės veikėja. 1967 baigė Švč. Mergelės Marijos koledžą Paryžiuje. 1967–70 studijavo Paryžiaus Ch. Dullino dramos, 1968–69 Valstybinėje dramos mokykloje. 1972–82 vaidino teatro trupėse, televizijoje. 1981–82 kavinėje-teatre vaidino pačios sukurtose pjesėse Kodėl taip yra?, Vanagas ant mano balkono, monologe Menininko žmona. 1982–94 vaidino televizijos humoro programoje Mažasis Bouvard teatras. 1987 sukūrė N. Sadūnaitės vaidmenį režisierės M. Merri spektaklyje Aušros vartai. Nuo 1968 O. Milašiaus draugijos narė. 1990–94 Prancūzijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė. Nuo 1994 gyvena Lietuvoje. 1996–2006 bendrovės J. Masiulio knygynas savininkė. 1999 Vilniaus prancūzų kultūros centre įkūrė knygyną Librairie Française. 2001 vaidino režisieriaus I. Jonyno filme Sekmadienis toks, koks yra. Su Prancūzijos ambasados kultūros atašė S. Lemasson 2003 inicijavo profesoriaus J. Franko memuarų parengimą spaudai.

1580