Kazimieras Liudvikas Valančius

Valañčius Kazimieras Liudvikas 1936 09 20Medsėdžiai (Platelių valsčius), lietuvių teisininkas. Daktaras (socialiniai mokslai; teisės mokslų kandidatas 1975). Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (2002). 1967 baigė Vilniaus universitetą (teisę), 1970 Maskvos aukštąją partinę mokyklą. 1958–61 dirbo Telšių rajono vidaus reikalų skyriuje. 1961–64 Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Telšių rajono komiteto pirmasis sekretorius, 1964–67 Lietuvos komunistų partijos rajono komiteto skyriaus vedėjas, 1967–68 Lietuvos komunistų partijos centro komiteto instruktorius. 1970–82 dėstė Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 1976–81 LSSR Aukščiausiojo Teismo liaudies tarėjas. 1982–88 buvo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto (1984–88 Nacionalinių santykių sektoriaus vedėjas) lektorius. 1989–1990 08 06 sovietinės Religijų reikalų tarybos įgaliotinis LSSR. 1990–93 Statybos ir urbanistikos ministerijos vyriausiasis teisininkas, 1993–94 Juridinio ir personalo skyriaus viršininkas, 1994–2004 Lietuvos vyskupų konferencijos juriskonsultas. 1990–2008 dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete (2001–03 Teisės katedros vedėjas), nuo 2004 dėsto Kazimiero Simonavičiaus universitete (2004–12 Vilniaus verslo teisės akademija), 2004–12 Teisės katedros vedėjas, 2012–13 Teisės fakulteto dekanas; profesorius (2012). Mokslinių darbų pagrindinės sritys: konstitucinė teisė, Bažnyčios ir valstybės santykiai, verslo teisinis reguliavimas. Svarbiausi veikalai: Lietuvos valstybės konstitucijos (1989 22001 pataisytas ir papildytas), Individuali ir kooperatinė statyba (1994), Investicijų teisė (2005), Verslo teisinis reguliavimas (su kitais, 2007). Mokomoji knyga Teisės pagrindai: konstitucionalistinis aspektas (2008).

2271