Pakalnškis Kazimieras, slap. Ddė Atanãzas 1866 02 22Gedgaudžiai (Salantų vlsč.) 1933 07 02Raudėnai, lietuvių katalikų kunigas, publicistas, rašytojas. 1889 baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Mosėdyje, Akmenėje, Žvingiuose, Raudėnuose. Buvo vienas Lietuvos mylėtojų ir Šv. Kazimiero draugijos organizatorių. Prisidėjo prie laikraščių Žemaičių ir Lietuvos apžvalga steigimo, 1893–96 jį redagavo, jame spausdino publicistinius straipsnius, kuriuose smerkė rusinimo politiką, gynė katalikybę ir lietuvybę. Laikraščiuose Tėvynės sargas, Dirva-Žinynas, Vienybė, Viltis, Draugija ir kituose paskelbė apsakymų ir vaizdelių iš valstiečių gyvenimo. Parašė apysakas Obrusiteliai (1898), Kandidatas į kunigus (1900), Mokytoja (1904), Kaip pasiklosi, taip išmiegosi (1908). Paskelbė atsiminimus iš I pasaulinio karo Vokiečių-rusų karės užrašai (1914–17). Kūriniuose atsispindi to meto aktualijos – švietimo būtinybė, tautinės sąmonės budinimas, kunigijos vaidmuo. Raštų kalba tiesmuka, šiurkšti, skirta neišsilavinusiam skaitytojui.

2271