Kenneth Joseph Arrow

Arrow Kenneth Joseph (Kenetas Džozefas Ãras) 1921 08 23Niujorkas 2017 02 21Palo Alto (Kalifornijos valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų ekonomistas. Daktaras (1951). Baigė Kolumbijos universitetą. 1948–1949 dėstė Čikagos, 1949–1968 ir 1979–1991 Stanfordo, 1968–1979 Harvardo universitetuose; profesorius (1953). Tyrė bendrosios ekonominės pusiausvyros sistemas ir apibrėžė matematines sąlygas, būtinas, kad tokios sistemos turėtų vienintelį ir ekonomiškai prasmingą sprendinį. Kiti darbai iš gerovės ekonomikos teorijos bei sprendimų priėmimo neapibrėžtumo sąlygomis. Svarbiausi veikalai: Visuomeninis pasirinkimas ir individualios vertybės (Social Choice and Individual Values 1951), Rizikos teorijos apybraižos (Essays in the Theory of Risk-Bearing 1971), Bendroji konkurencijos teorija (General Competitive Analysis 1971, su F. H. Hahnu), Organizacijos ribos (The Limits of Organization 1974), Informacijos ekonomika (The Economics of Information 1984). Nobelio premija 1972 (su J. R. Hicksu).

2271