Paláima Klemensas 1926 02 05Upninkai (Jonavos vlsč.), lietuvių agronomas daržininkas. Dr. (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1968). 1958 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1948–54 dirbo Zarasų rj. (iki 1950 Zarasų apskr.) žemės ūkio skyriaus agronomu, 1954–63 Pergalės kolūkio (Kauno rj.) pirmininku. 1963–87 Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties, 1987–89 Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius. 1989–93 dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Tyrė polietileninių šiltnamių panaudojimo galimybes daržovėms auginti. Paskelbė apie 40 mokslinių ir apie 200 mokslo populiarinimo straipsnių. Parašė knygas Daržovių auginimas polietileniniuose šiltnamiuose (1965), Sintetinės plėvelės daržininkystėje (su L. Petkevičiene, 1967), Daržovių daigų auginimas (1968), vadovėlį Daržininkystė (su kitais, 1968), mokomąją knygą Lauko ir šiltadaržių daržininkystė (su kitais, 1983), eilėraščių knygą Praeities godos (2006). Vadovėlio Daržininkystė (1995) sudarytojas ir vienas autorių.