Onáitis Kostas 1935 04 01Kaunas, Lietuvos sovietinis veikėjas. Inžinierius. J. Onaitytės tėvas. 1958 baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) elektrotechnikos ryšių institutą. 1961–66 LSSR ryšių ministerijos vyriausiasis inžinierius, valdybos viršininkas. 1966–68 Kubos ryšių ministro patarėjas. 1968–86 LSSR ryšių ministras. 1986–90 dirbo treste Lietuvos ryšių statyba vyriausiu inžinieriumi. Nuo 1990 gyvena Rusijos Federacijoje. 1990–98 Maskvos centrinio ryšių mokslo tyrimo instituto generalinio direktoriaus pavaduotojas. 1976–88 kandidatas į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narius. 1971–86 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.